PRZESTRZEŃ REKREACYJNA
Lokalizacja: GRYBÓW (m. Grybów)
Inwestor: PUBLICZNY
Data: 2017 r.
Opis: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Topolowej i Akacjowej w Grybowie w celu stworzenia ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej (skatepark, siłownia zewnętrzna, streetworkout, mała architektura oraz zieleń urządzona).