RENOWACJA ELEWACJI KAMIENICY
Lokalizacja: GRYBÓW (m. Grybów)
Inwestor: PRYWATNY
Data: 2018 r.
Opis: Renowacja (odnowienie) od strony płyty rynku elewacji frontowej XIX w. kamienicy. Renowacja polegała m.in. na odzwierciedleniu wyglądu z początku XX w.