ANALIZA DZIAŁKI:
Analiza stanu prawnego oraz możliwości zabudowy działki wraz z uzyskaniem dokumentów i opracowań formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowego

KONCEPCJA:
Wstępny projekt przedstawiający idee budynku, jego układ funkcjonalno-użytkowego oraz zagospodarowanie terenu działki celem akceptacji przez klienta przyjętego pomysłu i rozwiązań:

PROJEKT:
Główna faza projektowa, w zależności od zamierzonego celu projekt architektoniczno –budowlany podzielony jest na projekt budowlany i projekt wykonawczy

PROJEKT WIELOBRANŻOWY (przy współpracy z branżystami, w zależności od potrzeb uzyskanie uzgodnień)

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
(Reprezentowanie inwestora przed organami administracyjnymi oraz urzędami po otrzymaniu pełnomocnictwa)

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE BUDOWY ORAZ WYKONYWANIA ROBÓT
(Reprezentowanie inwestora przed organami administracyjnymi oraz urzędami po otrzymaniu pełnomocnictwa)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
(Reprezentowanie inwestora przed organami administracyjnymi oraz urzędami po otrzymaniu pełnomocnictwa)

PONADTO OFERUJEMY:
- Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
- Zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
- Inwentaryzacje budynków
- Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego spełniania wymagań samodzielnego lokalu do celów ustanowieniaodrębnej własności lokali
- Wizualizacje
- Wizualizacje wnętrz